M. flexor hallucis brevis

Ursprung: Ligament och ben i planta.

Fäste: Båda sesambenen på stortån, phalanx proximalis 1.

Funktion: Flexion i stortån.

Innervation: N. plantaris medialis (S1-S2).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11