M. flexor hallucis brevis

Ursprung: Ligament och ben i planta.

Fäste: Båda sesambenen på stortån, phalanx proximalis 1.

Funktion: Flexion i stortån.

Innervation: N. plantaris medialis (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14