M. flexor pollicis longus

Flexor pollicis longus är lokaliserad strax lateralt om flexor digitorum profundus. Muskeln har sitt ursprung från de proximala 3/4-delarna av anteriora ytan av radius samt angränsande delar av membrana interossea. Den passerar canalis carpi och löper ut till den palmara ytan av tummens distala falang där muskeln fäster in.

Muskelns funktion är flexion i de leder den passerar, det vill säga metakarpofalangled och interfalangled till finger 1 (tummen). Den innerveras av den anteriora interosseösa grenen från nervus medianus (C7, C8)

UrsprungProximala 3/4-delarna av den anteriora ytan av radius, membrana interossea.
FästeBasen av distala falangen på 1:a fingret
InnervationAnteriora interosseösa grenen från nervus medianus (C7, C8)
FunktionFlexion i metakarpofalangled och interfalangled till finger 1 (tummen)

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11