M. gastrocnemius

Gastrocnemius, vadmuskeln, är en tvåledsmuskel med två huvuden, ett medialt och ett lateralt. Muskeln är en del i m. triceps surae, tillsammans med m. soleus.

Det mediala huvudet, caput mediale, är det större av de två och utgår med en kort sena från den mediala femurkondylen bakom tuberculum adductorium. Det laterala huvudet, caput laterale, urspringer från den bakre, övre, delen av den laterala femurkondylen.

De två ursprungshuvudena löper distalt mot underbenets bakre medellinje, innan de övergår i achillessenan som fäster in till hälbenet (calcaneus).

Muskelns funktion är planterflexion i fotleden och flexion i knäleden. Den innerveras av n. tibialis (S1-S2)

UrsprungMediala huvudet: Condylus medialis femoris.
Laterala huvudet: Condylus lateralis femoris.
FästeVia achillessenan till calcaneus
FunktionPlantarflexion i fotled, flexion i knäled
InnervationN. tibialis (S1-S2)

Gastrocnemius

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-23