M. gastrocnemius

Ursprung: Mediala och laterala condylerna på femur.

Fäste: Via achillessenan till tuber calcanei.

Funktion: Plantarflexion i fotled och flexion i knäled.

Innervation: N. tibialis (S1-S2)

Övrigt: Del i m. triceps surae.

Läs mer:

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14