M. gemellus inferior

Ursprung: Över tuber ischiadicum.

Fäste: Nedre kanten av obturatorius internus-senan, fossa trochanterica.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: Plexus sacralis, L4-S1.

M. gemellus inferior

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11