M. gluteus maximus

Ursprung: Crista iliaca, os sacrum och os coccygis.

Fäste: Distala fibrer: tuberositas glutea. Proximala fibrer: tractus iliotibialis.

Funktion: Extension, utåtrotation, abduktion och adduktion i art. coxae. Kontroll av bäckenställningen.

Innervation: N. gluteus inferior (L5-S2).

M.-gluteus-maximus

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14