M. gluteus maximus

Gluteus maximus, den stora sätesmuskeln, är en tjock, rombformad muskel som ligger ytligast av sätesmusklerna.

Muskeln har ett brett ursprung posterolateralt på korsbenet (sacrum) och svansbenet (coccygis), bakom linea glutea posterior på tarmbenet (ilium), fascia thoracolumbalis och lig. sacrotuberale.

Från detta område löper muskeln nedåt och lateralt mot trochanter major där större delen av muskeln övergår i en bred, platt sena som sedan övergår till lårfascian (tractus iliotibialis). Tractus iliotibialis sträcker sig i sin tur hela vägen från crista iliacas främre del ned till proximala delen av tibia. Gluteus maximus nedre, mediala del fäster in till tuberositas glutea på lårbenet (femur).

Gluteus maximus är en kraftig extensor i höftleden (art. coxae) samt assisterar höftledens utåtrotation. Dessutom är muskeln involverad i höftabduktion (övre delen) och höftadduktion (nedre delen).

Muskeln innerveras av n. gluteus inferior (L5-S2).

UrsprungPosterolateralt på os sacrum och os coccygis, bakom linea glutea posterior på os ilium, fascia thoracolumbalis, lig. sacrotuberale
FästeTractus iliotibialis, tuberositas glutea
FunktionExtension och utåtrotation i art. coxae, abduktion (övre del) och adduktion (nedre del) i art. coxae
InnervationN. gluteus inferior (L5-S2)

M.-gluteus-maximus Gluteus maximus

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-15