M. gluteus medius

Gluteus medius, den mellersta sätesmuskeln, är en tjock, bred muskel som till större delen täcks av m. gluteus maximus baktill.

Muskeln urspringer från iliums yttre yta avgränsad av crista iliaca, linea glutea anterior och linea glutea posterior. Muskeln löper sedan nedåt och övergår i en platt sena som fäster lateralt på trochanter major på lårbenet.

Gluteus medius ursprung

Gluteus medius ursprung

Dess funktion är abduktion och inåtrotation i höftleden (art. coxae) samt att kontrollera bäckenets lutning, framför allt vid stående på ett ben. Muskeln innerveras av n. gluteus superior (L4-S1).

UrsprungIliums yttre yta, avgränsad av crista iliaca, linea glutea anterior och linea glutea posterior
FästeLateralt på trochanter major
FunktionAbduktion och inåtrotation i art. coxae, kontrollera bäckenets lutning
InnervationN. gluteus superior (L4-S1)

 

Gluteus-medius

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31