M. gluteus medius

Ursprung: Crista iliaca (mellan linea glutea anterior och posterior).

Fäste: Lateralt och superiort på trochanter major.

Funktion: Abduktion, utåt- och inåtrotation i art. coxae. Kontroll av bäckenlutningen.

Innervation: N. gluteus superior (L4-S1).

Gluteus-medius

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14