M. gluteus minimus

Ursprung: Facies glutea (mellan linea glutea inferior och superior).

Fäste: Trochanter majors främre kant.

Funktion: Abduktion och inåtrotation i art. coxae.

Innervation: N. gluteus superior (L4-S1).

M. Gluteus minimus

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11