M. iliacus

Ursprung: Fossa iliaca.

Fäste: Trochanter minor.

Funktion: Flexion och lite utåtrotation i art. coxae. Flexion av columna lumbalis.

Innervation: N. femoralis (L2-L3).

Övrigt: Del av m. iliopsoas.