M. iliocostalis

Iliocostalis är den bredaste och tunnaste av de tre musklerna i erector spinae, som muskeln skapar tillsammans med m. spinalis och m. longissimus.

Muskeln har tre delar:

  • Iliocostalis lumborum
  • Iliocostalis thoracis
  • Iliocostalis cervicis

Dess lumbala del, iliocostalis lumborum, har sitt ursprung på crista iliaca, lateralt på sacrum och processus spinosus L1-L5 och T10-T12. Muskeln löper sedan superiort och fäster in till revben 6-12 och processus transversus på L1-L4.

Iliocostalis thoracis, urspringer från revben 7-12, och fäster sedan in till revben 1-6 och processus transversus på C7.

Iliocostalis cervicis har sitt ursprung på revben 3-6 och fäster in till processus transversus C4-C6.

Muskeln har som funktion att extendera columna (vid bilateral kontraktion) och att lateralflektera columna ipsilateralt (vid unilateral kontraktion). Den innerveras av rami dorsales nervi spinalis.

UrsprungIliocostalis lumborum: Crista iliaca, sacrum, processus spinosus L1-L5 och T10-T12
Iliocostalis thoracis: Costae 7-12
Iliocostalis cervicis: Costae 3-6
FästeIliocostalis lumborum: Costae 6-12, processus transversus L1-L4
Iliocostalis thoracis: Costae 1-6, processus transversus C7
Iliocostalis cervicis: Processus transversus C4-C6
FunktionBilateral kontraktion: Extension av columna
Unilateral kontraktion: Lateralflexion av columna (ipsilateralt)
InnervationRami dorsales nervi spinalis

Iliocostalis

Publicerad: 2021-01-20
Senast uppdaterad: 2021-01-20