M. infraspinatus

Infraspinatus är en trekantig muskel på baksidan av skulderbladet. Det är en av musklerna i rotatorcuffen, tillsammans med m. supraspinatus, m. subscapularis och m. teres minor.

Muskeln urspringer från fossa infraspinata på skulderbladet och den djupa fascian som täcker muskeln. Den löper sedan lateralt och smalnar av till sitt fäste vid tuberculum majus på humerus.

Dess huvudfunktion är att utåtrotera i axelleden (art. humeri), men muskeln är även viktig för att stabilisera axelleden. Muskeln innerveras av n. suprascapularis (C5-C6).

UrsprungFossa infraspinata, djupa fascian som täcker muskeln
FästeTuberculum majus
FunktionUtåtrotation i art. humeri, stabilisera axelleden
InnervationN. suprascapularis (C5-C6)

Rotatorcuff Posterior vy

Quiz: Vilka muskler ingår i rotatorcuffen?

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31