M. intercostales externi

Ursprung: Den skarpa nedre kanten på revbenen.

Fäste: Snett nedåt och framåt till övre kanten av nedliggande revben.

Funktion: Stabiliserar revbensmellanrummet. Lyfter revbenen. Inandningsmuskel.

Innervation: Nn. intercostales (T1-T11).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14