M. intercostales externi

Intercostalis externi, den yttre mellanrevbensmuskeln, är en av andningsmusklerna. Muskeln ligger utanpå m. intercostales interni och m. intercostales intimi.

Den urspringer från ett revbens undre kant och löper snett nedåt och framåt till övre kanten av nedliggande revben.

Muskelns funktion är att höja revbenen, vara aktiv i inandningen och att stabilisera revbensmellanrummet. Muskeln innerveras av nn. intercostales (T1-T11).

UrsprungRevbenets undre kant
FästeÖvre kanten av nedliggande revben
FunktionHöja revbenen, vara aktiv i inandningen, stabilisera revbensmellanrummet
InnervationNn. intercostales (T1-T11)

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31