M. intercostales interni

Ursprung: Den nedre kanten av revbenen.

Fäste: Snett nedåt och bakåt till nedliggande revbenet.

Funktion: Stabiliserar revbensmellanrummet. Sänker revbenen. Utandningsmuskel.

Innervation: Nn. intercostales (T1-T11).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14