M. intercostales interni

Intercostalis interni är en av andningsmusklerna. Muskeln ligger mellan m. intercostales externi och m. intercostales intimi.

Muskeln urspringer från insidan av ett revbens undre kant och löper snett nedåt och bakåt till den övre randen av nedliggande revben.

Muskelns funktion är att sänka revbenen, vara aktiv i utandningen och att stabilisera revbensmellanrummet. Muskeln innerveras av nn. intercostales (T1-T11).

UrsprungInsidan av revbenets undre kant
FästeÖvre randen av nedliggande revben
FunktionSänka revbenen, vara aktiv i utandningen, stabilisera revbensmellanrummet
InnervationNn. intercostales (T1-T11)

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31