M. intercostales intimi

Ursprung: Inre läppen av sulcus costae.

Fäste: Snett nedåt och bakåt till nedliggande revbenet.

Funktion: Stabiliserar revbensmellanrummet.

Innervation: Nn. intercostales (T1-T11).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14