M. intercostales intimi

Intercostalis intimi är en av andningsmusklerna. Muskeln är den djupaste av interkostalmusklerna och ligger innanför m. intercostales interni och m. intercostales externi.

Muskeln urspringer från inre och nedre kanten av ovanliggande revben. Den löper sedan nedåt och bakåt för att fästa in till insidan av övre kanten på nedliggande revben.

Muskeln agerar tillsammans med m. intercostales interni genom att sänka revbenen och vara aktiv i utandningen. Den innerveras av nn. intercostales (T1-T11).

UrsprungInsidan av revbenets nedre kant
FästeÖvre kanten av nedliggande revben
FunktionSänka revbenen, vara aktiv i utandningen, stabilisera revbensmellanrummet
InnervationNn. intercostales (T1-T11)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31