M. latissimus dorsi

Latissimus dorsi, den breda ryggmuskulaturen, är en triangulär, platt muskel lokaliserad till ryggens nedre del.

Muskeln urspringer från processus spinosus på de 6 nedersta thorakalkotorna och alla lumbalkotorna, via fascia thoracolumbalis, crista iliaca och de 3-4 nedersta revbenen. Från dess breda ursprung löper muskeln lateralt och bildar en kraftig muskelbuk. Muskelbuken övergår i en sena som sträcker sig mot överarmsbenet (humerus) och fäster in till crista tuberculi minoris.

Dess funktion är att adducera, extendera och inåtrotera armen i axelleden (art. humeri). Muskeln innerveras av n. thoracodorsalis (C6-C8).

UrsprungProcessus spinosus T7-L1, fascia thoracolumbalis, crista iliaca, nedersta 3-4 revbenen
FästeCrista tuberculi minoris
FunktionAdduktion, extension och inåtrotation i art. humeri
InnervationN. thoracodorsalis (C6-C8)

 

Latissimus dorsi

Latissimus dorsi

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-23