M. longissimus

Den mellersta muskelkolumnen i erector spinae är longissimus. Det är den tjockaste av de tre musklerna i erector spinae, som även omfattar m. iliocostalis och m. spinalis.

Muskeln har tre delar:

  • Longissimus thoracis
  • Longissimus cervicis
  • Longissimus capitis

Longissimus thoracis består av såväl en lumbal som thorakal del. Som helhet urspringer denna del av muskeln från processus spinosus och transversus på L1-L5, sacrum och crista iliaca. Muskeln löper superiort och fäster in till processus transversus på alla thorakalkotor samt till de nedre 10 revbenen.

Longissimus cervicis har sitt ursprung på processus transversus på T1-T5 och fäster in till processus transversus på C2-C6.

Longissimus capitis urspringer från processus transversus på C4-T5 och fäster sedan in till processus mastoideus.

Muskeln som helhet har som funktion att extendera columna (vid bilateral kontraktion) och att lateralflektera columna ipsilateralt (vid unilateral kontraktion). Longissimus capitis har som funktion att vid bilateral kontraktion extendera huvud och nacke och att vid unilateral kontraktion lateralflektera och rotera huvudet ipsilateralt. Muskeln innerveras av rami dorsales nervi spinalis.

UrsprungLongissimus thoracis: Processus spinosus L1-L5, procesuss transversus L1-L5, sacrum, crista iliaca
Longissimus cervicis: Processus transversus T1-T5
Longissimus capitis: Processus transversus C4-T5
FästeLongissimus thoracis: Processus transversus T1-T12, costae 3-12
Longissimus cervicis: Processus transversus C2-C6
Longissimus capitis: Processus mastoideus
FunktionBilateral kontraktion: Extension av columna
Unilateral kontraktion: Lateralflexion av columna (ipsilateralt)

Longissimus capitis endast:
Bilateral kontraktion: Extension av huvud och nacke
Unilateral kontraktion: Lateralflexion och rotation av huvud (ipsilateralt)
InnervationRami dorsales nervi spinalis

Longissimus

Publicerad: 2021-01-20
Senast uppdaterad: 2021-01-20