M. obliquus externus abdominis

Ursprung: Lateralsidan av revben 5-12.

Fäste: Rektusskidan, linea alba, crista iliaca och lig. inguinale.

Funktion: Lateralflexion och rotation av ryggraden.

Innervation: Nn. intercostales (T5-T12).

Bål Lateral vy

Uppdaterad: 2019-06-14