M. obliquus internus abdominis

Obliquus internus abdominis, den inre sneda bukmuskeln, är en av de sneda bukmusklerna, utöver m. obliquus externus abdominis. Muskeln har sitt ursprung från fascia thoracolumbalis, crista iliaca samt lig. inguinale. Sedan löper muskeln solfjäderformat till sitt fäste på revben 10-12, linea alba samt pecten pubis (via falx inguinalis).

Dess funktion är att vid bilateral kontraktion utföra en flexion i columna, medan muskeln vid unilateral kontraktion utför ipsilateral rotation och lateralflexion i columna. Muskeln innerveras av nn. intercostales (T7-T12), n. iliohypogastricus (L1) och n. ilio-inguinalis (L1).

UrsprungFascia thoracolumbalis, crista iliaca och lig. inguinale
FästeRevben 10-12, linea alba och pecten pubis (via falx inguinalis)
FunktionBilateral kontraktion: Flexion i columna
Unilateral kontraktion: Ipsilateral rotation och lateralflexion i columna
InnervationNn. intercostales (T7-T12), n. iliohypogastricus (L1) och n. ilio-inguinalis (L1)
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-25