M. obturatorius externus

Ursprung: Lateralsidan av membrana obturatoria, rami ossis ischii.

Fäste: Fossa trochanterica.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: N. obturatorius (L5-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14