M. obturatorius externus

Ursprung: Lateralsidan av membrana obturatoria och angränsande ben.

Fäste: Fossa trochanterica.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: N. obturatorius (L3-L4).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11