M. obturatorius externus

Ursprung: Lateralsidan av membrana obturatoria och angränsande ben.

Fäste: Fossa trochanterica.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: N. obturatorius (L3-L4).

 

 

Uppdaterad: 2020-11-12