M. obturatorius internus

Ursprung: Medialsidan av membrana obturatoria och angränsande ben.

Fäste: Medialt på trochanter major.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: Plexus sacralis (L5-S2).

 

 

Uppdaterad: 2020-11-12