M. palmaris brevis

Ursprung: Ulnara kanten av aponeurosis palmaris.

Fäste: Huden på den ulnara handkanten.

Funktion: Fördjupning i palma.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14