M. palmaris brevis

Ursprung: Ulnara kanten av aponeurosis palmaris.

Fäste: Huden på den ulnara handkanten.

Funktion: Fördjupning i palma.

Innervation: N. ulnaris (C8-T1).

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-10-28