M. palmaris longus

Palmaris longus är en lång muskel i underarmen. Hos vissa individer kan muskeln saknas helt. Muskeln urspringer från mediala epikondylen på humerus via flexorgruppens gemensamma ursprung samt via fascia antebrachii.

Muskeln löper utefter den mediala sidan av flexor carpi radialis, och redan i mitten av underarmen övergår muskeln till en lång ytlig sena. Senan löper sedan ned till handen, varpå senan ökar i bredd och fäster in till senplattan aponeurosis palmaris.

Dess funktion är att spänna handflatans aponeuros, såväl som att agera som en svag flexor i armbågsleden och handleden. Muskeln innververas av n. medianus (C7, C8).

UrsprungEpicondylus medialis humeri, fascia antebrachii
FästeAponeurosis palmaris
InnervationN. medianus (C7, C8)
FunktionSvag flexor i handled och armbågsled, spänner handflatans aponeuros

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11