M. palmaris longus

Ursprung: Epicondylus medialis humeri.

Fäste: Aponeurosis palmaris.

Funktion: Flexion, spänner aponeurosen, flexion av 2:a-5:e fingrets MCP-led (artt. metacarpophalangeae).

Innervation: N. medianus (C6-C7).

Övrigt: Detta är en muskel som inte alla har.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14