M. palmaris longus

Ursprung: Epicondylus medialis humeri.

Fäste: Aponeurosis palmaris.

Funktion: Svag flexion i handled och armbågsled, spänner aponeurosen.

Innervation: N. medianus (C7-C8).

Övrigt: Detta är en muskel som inte alla har.

 

 

Uppdaterad: 2020-09-11