M. pectoralis major

Pectoralis majorUrsprung: Mediala på nyckelbenet, framsidan av sternum och de sex övre revbensbrosken, rektusskidan.

Fäste: Crista tuberculi majoris humeri.

Funktion: Adduktion, inåtrotation och flexion i art. humeri.

Innervation: Nn. pectorales medialis et lateralis (C5-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19