M. pectoralis major

Pectoralis major, den stora bröstmuskeln, är en bred, solfjäderformad, tjock muskel. Muskeln brukar delas in i tre delar:

  • Pars clavicularis
  • Pars sternocostalis
  • Pars abdominalis

Pars clavicularis urspringer från nyckelbenets anteriora, mediala hälft. Pars sternocostalis har sitt ursprung på bröstbenets framsida och revbensbrosk på revben 1-6. Pars abdominalis urspringer från rektusskidan.

Muskeln löper lateralt och fäster med en platt, kraftig sena till crista tuberculi majoris på överarmsbenet (humerus).

Dess funktion är adduktion, inåtrotation, flexion (pars clavicularis), och extension (pars sternocostalis) i axelleden. Muskeln innerveras av nn. pectorales medialis et lateralis (C5-T1).

UrsprungPars clavicularis: mediala 1/2 av clavicula
Pars sternocostalis: anteriort på sternum framsida, revbensbrosk på costae 1-6
Pars abdominalis: rektusskidan
FästeCrista tuberculi majoris
FunktionAdduktion, inåtrotation, flexion (pars clavicularis), och extension (pars sternocostalis) i art. humeri
InnervationNn. pectorales medialis et lateralis (C5-T1)
M. pectoralis major

M. pectoralis major

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-23