M. pectoralis minor

Skuldra Anterior vyUrsprung: Costa 3-5.

Fäste: Processus coracoideus scapulae.

Funktion: Drar skulderbladet nedåt och framåt och revbenen uppåt.

Innervation: Nn. pectorales medialis et lateralis (C6-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19