M. pectoralis minor

Ursprung: Costa 3-5.

Fäste: Processus coracoideus scapulae.

Funktion: Drar skulderbladet nedåt och framåt och revbenen uppåt.

Innervation: Nn. pectorales medialis et lateralis (C6-T1).

Skuldra Anterior vy

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11