M. peroneus brevis

Ursprung: Distala 2/3 av fibulas lateralasida, septa intermuscularia.

Fäste: Tuberositas ossis metatarsalis 5.

Funktion: Eversion och plantarflexion av foten.

Innervation: N. peroneus superficialis (L5-S2).

 

Uppdaterad: 2019-06-19