M. peroneus longus

Ursprung: Caput fibulae, fibulas lateralsida, fascia cruris.

Fäste: Plantart på os cuboideum till tuberositas ossis metatarsalis 1 och os cuneiforme mediale.

Funktion: Eversion och plantarflexion av foten.

Innervation: N. peroneus superficialis (L5-S2).