M. peroneus longus

Peroneus longus (även kallat fibularis longus), den långa vadbensmuskeln, är en bipennat muskel på utsidan av underbenet.

Muskeln urspringer från caput fibulae och proximalt på fibulas lateralsida (facies lateralis fibulae). Högt upp på muskelns laterala yta övergår den till en sena som sträcker sig distalt och löper bakom den laterala malleolen och sedan ned på fotrotens laterala sida. Senan fortsätter distalt och plantart till sitt fäste på os cuneiforme mediale och basen på os metatarsale 1.

Dess funktion är plantarflexion och eversion av foten samt att stödja fotvalvet. Muskeln innerveras av n. fibularis superficialis (L5-S2).

UrsprungCaput fibulae, facies lateralis fibulae
FästeOs cuneiforme mediale, basis ossis metatarsalis 1
FunktionPlantarflexion och eversion av foten
InnervationN. fibularis superficialis (L5-S2)
Peroneus/fibularis longus

Peroneus/fibularis longus

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-05