M. peroneus tertius

Ursprung: Distalt på fibulas medialsida.

Fäste: Dorsalt på basis ossis metatarsalis 5.

Funktion: Eversion och dorsalflexion av foten.

Innervation: N. peroneus profundus (L4-S1).

Övrigt: Muskeln är liten och finns inte hos alla individer. Kallas även m. fibularis tertius.

 

 

Uppdaterad: 2020-06-14