M. piriformis

Ursprung: Framtill och lateralt på os sacrum.

Fäste: Superiort på trochanter major.

Funktion: Utåtrotation i art. coxae.

Innervation: Plexus sacralis (S1-S2).

piriformis

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19