M. plantaris

Ursprung: Över condylus lateralis femoris.

Fäste: Hälsenan eller tuber calcanei.

Funktion: Flexion, inversion och plantarflexion av foten.

Innervation: N. tibialis (S1-S2).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19