M. plantaris

Ursprung: Över condylus lateralis femoris.

Fäste: Hälsenan eller tuber calcanei.

Funktion: Flexion, inversion och plantarflexion av foten.

Innervation: N. tibialis (S1-S2).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11