M. pronator teres

Ursprung: Caput humerale: epicondylus medialis. Caput ulnare: processus coronoideus.

Fäste: Lateralytan av radius, ungefär mitt på benet.

Funktion: Pronation och flexion i underarmen.

Innervation: N. medianus (C6-C7).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19