M. pronator teres

Pronator teres är en muskel med två huvuden (ett humeralt och ett ulnart), som har sina ursprung på olika områden. Muskelns humerala huvud (caput humerale) är det större och ytligare av de två huvudena och har sitt ursprung på margo medialis humeri, intill den mediala epikondylen, samt på fascia antebrachii. Det ulnara huvudet (caput ulnare) är mindre och ligger djupare, och har sitt ursprung från den mediala kanten av processus coronoideus på ulna.

Muskelns två huvuden förenar sig till en muskelbuk som löper snett distalt-lateralt över underarmen och slutar i en platt sena som fäster in till på den laterala ytan ungefär mitt på radius.

Dess funktion är, som namnet antyder, att pronera underarmen i den proximala radio-ulnara leden samt hjälpa till i flexionen i armbågsleden. Pronator teres innerveras av nervus medianus (C6, C7) .

UrsprungCaput humerale: epicondylus medialis
Caput ulnare: processus coronoideus  
FästeLaterala ytan på radius, ungefär mitt på benet
InnervationPronation av underarmen, flexion i armbågsleden
FunktionN. medianus (C6-C7)

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11