M. psoas major

Extremitet NedreUrsprung: Ventrala delen: ambitus eminentes, disci intervertebrales T12-L5. Dorsala delen: 5 stråk ifrån processus transverus L1-L5.

Fäste: Trochanter minor.

Funktion: Flexion och lite utåtrotation i art. coxae. Flexion av columna lumbalis.

Innervation: Rr. ventrales (L1-L3).