M. psoas major

Ursprung: Ventrala delen: ambitus eminentes, disci intervertebrales T12-L5. Dorsala delen: 5 stråk ifrån processus transverus L1-L5.

Fäste: Trochanter minor.

Funktion: Flexion och lite utåtrotation i art. coxae. Flexion av columna lumbalis.

Innervation: Rr. ventrales (L1-L3).

Extremitet Nedre

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11