M. quadratus plantae

Ursprung: Två huvuden ifrån calcaneus.

Fäste: Laterala kanten och profunda sidan av senan från m. flexor digitorum longus.

Funktion: Stödjer m. flexor digitorum longus och fotvalvet.

Innervation: N. plantaris lateralis  (S2-S3).

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11