M. rectus abdominis

Ursprung: Crista pubica, symfysens framsida.

Fäste: 5-7 revbensbrosket.

Funktion: Ventralflexion och columna, sänkning av thorax, andningsmuskel.

Innervation: Nn. intercostales  (T7-T11).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19