M. rectus abdominis

Rectus abdominis, den raka bukmuskeln, är en lång, platt muskel längs framsidan av buken. Det är en parad muskel som separeras av linea alba i mitten.

Muskeln urspringer från crista pubica, tuberculum pubis och symphysis pubica. Den löper sedan rakt uppåt där den fäster in till revbensbrosk på revben 5-7 och processus xiphoideus.

Dess funktion är flexion av columna, tippa bäckenet bakåt, minska bukhålans volym (öka buktrycket) och spänna bukväggen. Muskeln innerveras av nn. intercostales (T7-T12).

UrsprungCrista pubica, tuberculum pubis, symphysis pubica
FästeRevbensbrosk på revben 5-7, processus xiphoideus
FunktionFlexion av columna, tippa bäckenet bakåt, minska bukhålans volym (öka buktrycket), spänna bukväggen
InnervationNn. intercostales (T7-T12)

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-03