M. rectus femoris

Rectus femoris, den raka lårmuskeln, ligger ytligast av musklerna i m. quadriceps femoris. De andra musklerna i m. quadriceps femoris är m. vastus medialis, m. vastus lateralis och m. vastus intermedius. Det är en lång, spolformad muskel som löper rakt på lårets framsida.

Muskeln har sitt ursprung på spina iliaca anterior inferior (SIAI), men även från acetabulums övre rand. Den löper sedan nedåt en bit på lårets framsida innan muskeln övergår i den gemensamma quadricepssenan, som sedan via patellarsenan fäster in till tuberositas tibiae.

Dess funktion är flexion i höftleden (art. coxae) och extension i knäleden (art. genus). Muskeln innerveras av n. femoralis (L2-L4).

UrsprungSpina iliaca anterior inferior, acetabulums övre rand
FästeTuberositas tibiae (via quadricepssenan och patellarsenan)
FunktionFlexion i art. coxae, extension i art. genus
InnervationN. femoralis (L2-L4)
M. rectus femoris

M. rectus femoris

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-18