M. rhomboideus major

Ursprung: Processus spinosus C7-T4.

Fäste: Margo medialis scapulae.

Funktion: Lyfter, adducerar och inåtroterar scapulae.

Innervation: N. dorsalis scapulae (C4-C5).

Läs mer:

Rhomboideus