M. rhomboideus major

Rhomboideus major, den stora rutmuskeln, är lokaliserad till övre delen av ryggen mellan skulderbladen. Ovanför muskeln finns m. rhomboideus minor lokaliserad.

Muskeln urspringer med korta senor från processus spinosus på bröstkota 1-4 samt intilliggande lig. supraspinalia, och löper sedan lateralt och nedåt till sitt fäste längs margo medialis scapulae nedanför basis spinae scapulae.

Dess funktion är att lyfta, adducera och inåtrotera skulderbladet. Muskeln innerveras av n. dorsalis scapulae (C4-C5).

UrsprungProcessus spinosus T1-T4, lig. supraspinalia
FästeMargo medialis scapulae
FunktionLyfta, adducera och inåtrotera scapulae
InnervationN. dorsalis scapulae (C4-C5)
Rhomboideus

M. rhomboideus major (mörk röd) och m. rhomboideus minor (ljus röd)

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2022-02-25