M. sartorius

Sartorius, skräddarmuskeln, är en lång, bandformad muskel på lårets framsida. Den är ca 3-4 cm bred och har sitt ursprung på spina iliaca anterior superior (SIAS).

Den löper sedan ytligt snett nedåt och medialt på lårets framsida för att sedan löpa vertikalt på lårets mediala sida, innan den passerar knät och svänger av framåt till sitt fäste på pes anserinus i höjd med tuberositas tibiae.

Muskelns funktion är flexion, abduktion och utåtrotation i höftleden (art. coxae) samt flexion och inåtrotation i knäleden (art. genus). Den innerveras av n. femoralis (L2-L3).

UrsprungSpina iliaca anterior superior (SIAS)
FästePes anserinus medialt om tuberositas tibiae
FunktionFlexion, abduktion och utåtrotation i art. coxae, flexion och inåtrotation i art. genus
InnervationN. femoralis (L2-L3)
Sartorius

Sartorius

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-31