M. sartorius

Ursprung: Spina iliaca anterior superior (SIAS).

Fäste: Pes anserinus.

Funktion: Flexion och utåtrotation i art. coxae. Flexion och inåtrotation i art. genus.

Innervation: N. femoralis  (L2-L4).

Extremitet Nedre