M. semimembranosus

Ursprung: Tuber ischiadicum.

Fäste: Crus horisontale: medialsidan av condylus medialis tibiae. Crus verticale, crus obliquum: bakre delen av ledkapseln.

Funktion: Extension och adduktion i art. coxae. Flexion och inåtrotation i art. genus.

Innervation: N. tibialis  (L5-S2).

Extremitet nedre posterior vy

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11