M. semitendinosus

Semitendinosus, den halvseniga muskeln, har fått sitt namn då nästintill halva muskelns längd utgörs av insertionssenan. Muskeln är en av musklerna i hamstrings, tillsammans med m. semimembranosus och m. biceps femoris.

Muskeln urspringer från tuber ischiadicum tillsammans med det långa huvudet från biceps femoris. Muskeln löper medialt på låret och övergår något distalt om lårets mitt till en sena som fortsätter bakom knäledens mediala del följt av att den beger sig framåt till tibias mediala yta där den fäster in till pes anserinus i höjd med tuberositas tibiae.

Dess funktion är extension och inåtrotation i höftleden (art. coxae) samt flexion och inåtrotation i knäleden (art. genus). Muskeln innerveras av n. tibialis (L5-S2).

UrsprungTuber ischiadicum
FästePes anserinus medialt om tuberositas tibiae
FunktionExtension och inåtrotation i art. coxae, flexion och inåtrotation i art. genus
InnervationN. tibialis (L5-S2)
Semitendinosus

M. semitendinosus

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-05