M. serratus anterior

Ursprung: Costa 1-9.

Fäste: Margo medialis scapulae.

Funktion: Abduktion, utåtrotation och stabilisering av scapulae.

Innervation: N. thoracicus longus  (C5-C8).

Övrigt: Svaghet i denna muskel kan leda till sk. winged scapula.

Bål Lateral vy

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19