M. serratus anterior

Serratus anterior, den främre sågmuskeln, bildar en muskelskiva som är bred och platt och täcker bröstkorgens laterala del.

Muskeln urspringer med taggar från utsidan av de övre nio revbenen och fascian som täcker de yttre interkostalmusklerna. Det kan variera mellan olika individer gällande hur många revben muskeln urspringer från, där den hos vissa urspringer från de övre åtta eller tio revbenen. Den löper sedan bakåt längs thoraxväggen och fäster in till insidan av skulderbladet på margo medialis scapulae.

Dess funktion är att protrahera, utåtrotera och hålla skulderbladet in mot thoraxväggen. Muskeln innerveras av n. thoracicus longus (C5-C7).

UrsprungLateralt på costae 1-9, fascian som täcker de yttre interkostalmusklerna
FästeMargo medialis scapulae
FunktionProtraktion, utåtrotation och att hålla skulderbladet in mot thoraxväggen
InnervationN. thoracicus longus (C5-C7)
Serratus anterior

Anatomography, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-05