M. soleus

Soleus, den flundraliknande muskeln, är en platt, bred muskel i underbenet. Den är till större delen täckt av m. gastrocnemius. Muskeln är en del i m. triceps surae, tillsammans med nämnda m. gastrocnemius.

Muskeln har ett långt ursprung, från baksidan av caput fibula, proximala 1/3 av fibulas posteriora yta, linea m. solei och mellersta 1/3 av tibias mediala kant. Härifrån löper muskeln distalt där den sammansmälter med senan från m. gastrocnemius och bildar achillessenan som fäster in till calcaneus.

Dess funktion är plantarflexion i fotleden och innerveras av n. tibialis (S1-S2).

UrsprungCaput fibula, proximala 1/3 av facies posterior fibulae, linea m. solei, mellersta 1/3 av margo medialis tibiae
FästeVia achillessenan till calcaneus
FunktionPlantarflexion i fotleden
InnervationN. tibialis (S1-S2)

Soleus

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-02-03