M. soleus

Ursprung: Proximala 1/3 av fibulas baksida, linea m. solei och tibias baksida.

Fäste: Hälsenan på tuber calcanei.

Funktion: Plantarflexion av foten.

Innervation: N. tibialis  (S1-S2).

Läs mer:

Soleus

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19