M. spinalis

Spinalis är den mest mediala och minsta muskelkolumnen i erector spinae, som muskeln skapar tillsammans med m. iliocostalis och m. longissimus.

Muskeln delas in i tre delar:

  • Spinalis thoracis
  • Spinalis cervicis
  • Spinalis capitis

Spinalis thoracis urspringer från processus spinosus på T11-L2 och fäster in till processus spinosus på T1-T8.

Spinalis cervicis urspringer från den nedre delen av lig. nuchae och processus spinosus C7 (ibland även T1-T2), och fäster sedan in till processus spinosus C2 (axis).

Spinalis capitis urspringer från processus spinosus C7-T1 och fäster in till occipitalbenet.

Muskeln som helhet har som funktion att extendera huvudet, och cervikala samt thorakala delen av columna (vid bilateral kontraktion) och att lateralflektera cervikal- och thorakalcolumna ipsilateralt (vid unilateral kontraktion). Muskeln innerveras av rami dorsales nervi spinalis.

UrsprungSpinalis thoracis: processus spinosus T11-L2
Spinalis cervicis: lig. nuchae, processus spinosus C7
Spinalis capitis: processus spinosus C7-T1
FästeSpinalis thoracis: processus spinosus T1-T8
Spinalis cervicis: processus spinosus C2 (axis)
Spinalis capitis: os occipitale
FunktionBilateral kontraktion: extension av huvud, cervikal- och thorakalcolumna
Unilateral kontraktion: lateralflexion av cervikal- och thorakalcolumna (ipsilateralt)
InnervationRami dorsales nervi spinalis
Spinalis thoracis

Spinalis thoracis (övriga delar syns ej)

 

Publicerad: 2021-01-20
Senast uppdaterad: 2023-02-11