M. splenius

Ursprung: Cervicis: processus spinosus T3-T5. Capitis: processus spinosus C4-T3.

Fäste: Cervicis: processus transversus C1-C2. Capitis: laterala hälften av linea nuchae superior och processus mastoideus.

Funktion: Rotation och extension av huvud och hals.

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11