M. sternocleidomastoideus

Ursprung: Caput sternale: framsidan av sternum. Caput claviculare: mediala 1/3 av nyckelbenet.

Fäste: Lateralsidan av processus mastoideus och laterala 1/3 av linea nuchae superior.

Funktion: Bilateral flexion av huvud. Kontralateral rotation. Inandningsmuskel.

Innervation: N. accessorius  (C2-C4).

 

 

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11