M. sternocleidomastoideus

UrsprungCaput sternale: anteriort på manubrium sterni. Caput claviculare: superiort på mediala tredjedelen av nyckelbenet
FästeLateralt på processus mastoideus och laterala tredjedelen av linea nuchae superior
InnervationN. accessorius och plexus cervicalis (C2-C3).
FunktionUnilateral kontraktion: Lateralflexion ipsilateralt och rotation kontralateralt.
Bilateral kontraktion: Extension i art. atlanto-occipitalis/övre cervikalcolumna, flexion i nedre cervikalkolumna, samt elevation av clavicula och manubrium.
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-16