M. subclavius

Ursprung: Första revbenet och revbensbrosket.

Fäste: Mellersta delen av nyckelbenets undre sida.

Funktion: Fixerar och sänker nyckelbenet.

Innervation: N. subclavius.

 

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19