M. subscapularis

Subscapularis är en kraftig, trekantig muskel på främre ytan av skulderbladet. Det är en av musklerna i rotatorcuffen, tillsammans med m. supraspinatus, m. infraspinatus och m. teres minor.

Muskeln har sitt ursprung på fossa subscapularis på skulderbladet, och löper sedan lateralt och övergår till en platt sena som fäster in till tuberculum minus på humerus.

Dess funktion är att inåtrotera och stabilisera i axelleden (art. humeri). Muskeln innerveras av n. subscapularis (C5-C6).

UrsprungFossa subscapularis
FästeTuberculum minus
FunktionInåtrotation i art. humeri, stabilisera axelleden
InnervationN. subscapularis (C5-C6)
M. subscapularis
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-25