M. supinator

Supinator är en bred muskel som ligger över den proximala tredjedelen av radius. Muskeln har två lager, ett djupt och ett ytligt, som har samma ursprung, men som skiljer sig genom att det ytliga lagret uppstår genom senfibrer och det djupa lagret genom muskelfibrer. Muskeln utspringer från humerus laterala epikondyl , lig. collaterale radiale, lig. anulare radii samt, crista musculi supinatoris ulnae samt den omkringliggande aponeurosen.

Muskeln lindar sig som en spiral runt radius, snett lateralt-distalt och fäster till den proximala tredejdelen av radius laterala, posteriora och anteriora yta.

Dess funktion är supination av underarmen. Muskeln innerveras av n. radialis (C6,C7), via den posteriora interosseösa nerven.

UrsprungEpicondylus lateralis humeri, lig. collaterale radiale, lig. anulare radii, crista m. supinatoris ulnae, omkringliggande aponeurosen
FästeProximala 1/3 av radius laterala, posteriora och anteriora yta
InnervationN. radialis (C6,C7)
FunktionSupination av underarmen

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11