M. supraspinatus

Supraspinatus är en liten trekantig muskel ovanpå skulderbladet. Muskeln är en av musklerna i rotatorcuffen, tillsammans med m. infraspinatus, m. subscapularis och m. teres minor.

Muskeln urspringer från fossa supraspinata och en djup fascia som täcker muskeln. Sedan löper muskeln lateralt under acromion och övergår i en platt sena som fäster in till den övre delen av tuberculum majus på överarmsbenet.

Dess funktion är att abducera armen i axelleden (art. humeri) och centrera caput humeri i cavitas glenoidalis. Muskeln innerveras av n. suprascapularis (C5-C6).

UrsprungFossa supraspinata
FästeTuberculum majus
FunktionAbduktion i art. humeri, centrera caput humeri i cavitas glenoidalis
InnervationN. suprascapularis (C5-C6)
Supraspinatus

Supraspinatus

Quiz: Vilka muskler ingår i rotatorcuffen?

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-27