M. tibialis anterior

Ursprung: Tibias lateralsida, membrana interossea, fascia cruris.

Fäste: Medialt på os cuneiforme mediale och basis ossis metatarsalis 1.

Funktion: Dorsalflexion och inversion av foten.

Innervation: N. peroneus profundus (L4-S1).

tibialis-anterior

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11