M. tibialis anterior

Ursprung: Tibias lateralsida, membrana interossea, fascia cruris.

Fäste: Medialt på os cuneiforme mediale och basis ossis metatarsalis 1.

Funktion: Dorsalflexion och inversion av foten.

Innervation: N. peroneus profundus (L4-S1).

tibialis-anterior

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19