M. tibialis posterior

Ursprung: Baksidan av membrana interossea och angränsande fibula.

Fäste: Tuberositas ossis navicularis, radierande fibrer till planta.

Funktion: Plantarflexion och inversion av foten.

Innervation: N. tibialis (S1-S2).

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11