M. transversospinalis

Kallas även för det transversospinala systemet. Muskeln består av flera delar, som har olika ursprung och fästen. Från sitt ursprung hoppar muskeln över några kotor och fäster in högre upp. Musklerna i transversospinala systemet löper som namnet indikerar mellan transversala och spinala utskotten.

  • M. semispinalis
    • M. semispinalis thoracis
    • M. semispinalis cervicis
    • M. semispinalis capitis
  • Mm. multifidi
  • Mm. rotatores

Ursprung (som grupp): Processus transvesus T1-L5.

Fäste (som grupp): Processus spinosus C2-T4.

Funktion (som grupp): Extension, rotation och lateralflexion av columna.

Innervation (som grupp): Rr dorsales, nn. spinalium.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11