M. transversus abdominis

Ursprung: Djupa bladet av fascia thoracolumbalis, insidan av costa 7-12, crista iliaca och lig. inguinale.

Fäste: Rektusskidan, linea alba.

Funktion: Ökar buktrycket, andningsmuskel.

Innervation: Nn. intercostalis (T7-T12), n. iliohypogastricus, n. ilio-inguinalis.

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2023-02-11